HiKOKI/日立工機 (0032-2668×10個) スーパーチップソー(ブラック) 165mm×52P [10枚セット]

HiKOKI/日立工機 (0032-2668×10個) スーパーチップソー(ブラック) 165mm×52P [10枚セット]